School aan de Vijver……. met een Kunstzinnige Cultuur

Stralende kinderen, spelende kinderen, lerende kinderen, stoeiende maar soms ook discussiërende kinderen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich zelf kunnen zijn en met veel plezier naar school komen. Vandaar dat brede aandacht voor een goed pedagogisch klimaat voor ons boven aan de ladder staat. Een school met duidelijke regels en waar Respect met een hoofdletter wordt geschreven. Als kinderen zich binnen een fijne schoolomgeving thuis voelen, dan is de belangrijkste basis gelegd om tot leren en ontwikkeling te komen.

Wij staan samen sterk in het uitdragen van onze identiteit, ontstaan vanuit de protestants-christelijke achtergrond. Vanuit een nauwe samenwerking met onze ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Samen willen we hen voorbereiden op  hun deelname en bijdrage aan een waardevolle maatschappij. Goed onderwijs is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Maar er is meer dan alleen leren. Elk kind heeft zijn talenten. Vandaar dat we een groot accent zetten met onze slogan "School aan de Vijver……. met een Kunstzinnige Cultuur". Denk hierbij aan een meerjarenprogramma Kunst en Cultuur, een jaarlijkse themaweek/Kinderboekenweek, een grote Kunst- en Cultuurdag in samenwerking met regionale kunstenaars, ruime aandacht voor de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en gym op school.

Het meerjarenprogramma
Aan het begin van elk schooljaar maakt elke groep een keuze uit het kunst- en cultuuraanbod in de regio. Hierbij wordt ernaar gekeken dat alle disciplines door de 8 schooljaren heen meerdere keren aan bod komen.De disciplines betreffen Beeldende kunst; Taal en Literatuur; Muziek; Dans; Drama en Theater; foto-Video-ICT; Cultureel erfgoed.
 
Themaweek
De jaarlijkse themaweek is de laatste jaren gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek. Voor alle groepen zal minimaal één activiteit gekoppeld worden, passend binnen de hierboven genoemde disciplines.
 
Kunst- en Cultuurdag
Invoering van een Kunst- en Cultuurdag. We gaan op één dag met alle leerlingen aan de slag. We zoeken hiervoor de medewerking van regionale kunstenaars, ouders met een creatief specialisme en benaderen kunst- en cultuurorganisaties, die een groot aanbod van activiteiten kunnen aanbieden. Elk kind kan haar/zijn talenten laten zien!
 
Creatieve vakken
Dit jaar zijn we bezig met het vernieuwen van ons muziekaanbod binnen alle groepen. We kijken uit naar de aanschaf van onze nieuwe digitale muziekmethode.Een goed gevoel? U bent van harte welkom om nader kennis te komen maken.