Aannamebeleid

Onze school is bekend met een aannamebeleid. Dit beleid is ingevoerd, zodat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden aan de kinderen die naar onze school komen.  

De criteria die wij dan hanteren zijn achtereenvolgens:  

• het kind heeft een protestants-christelijke identiteit;  

• Het gezin heeft al een kind op school;  

• woont in de directe nabijheid van school binnen een loopafstand van 500 meter;  

• Kind woont binnen een loopafstand van 1 km;  

• Kind woont verder weg dan 1 km;  

• Voor de afstandsbepaling hanteren we google-maps – voetganger. 

 

We hebben inmiddels 11 groepen op onze school en helaas fysiek geen ruimte om verder uit te breiden. Dit is de reden dat we de laatste jaren vast hebben gehouden aan de loopafstand tot school van 500 meter en aanname van kinderen met een protestants-christelijke achtergrond. Tevens zijn broertjes en zusjes altijd welkom van onze leerlingen.  

Komend schooljaar zullen er twee groepen 8 uitstromen. Er ontstaat daardoor ruimte om aan de onderkant meer 4-jarigen leerlingen, ofwel groep 1 leerlingen, aan te nemen. In ons aannamebeleid is opgenomen dat we bij voldoende plek ook kinderen die buiten de 500 meter op loopafstand van school aan kunnen gaan nemen. Dit is de vervolgstap in het aannamebeleid. We zullen dan gaan afpellen welke kinderen op 600 meter wonen, dan 700 meter enzovoorts. In eerste instantie zullen deze kinderen op een ‘wachtlijst’ geplaatst worden. Richting het einde van het schooljaar kunnen we uitsluitsel geven over de aanname. Dit zullen we bij de aanmeldingen van leerlingen buiten de 500 meter ook vermelden. Het gaat alleen over de aanname van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden. Elk jaar kijken we opnieuw welke mogelijkheden we hebben en hoeveel ruimte er is. 

 

We wijken dus niet af van ons huidige aannamebeleid, zoals opgenomen in de schoolgids, maar geven middels dit bericht aan dat er op dit moment meer ruimte is binnen ons huidige aannamebeleid. Bovenstaand is recent ook met de MR besproken.